Lovlighet rundt internetthandel og e-sigaretter

Lovlighet rundt internetthandel og e-sigaretter

0 1367
Lovlighet rundt internetthandel og e-sigaretter
Lovlighet rundt internetthandel og e-sigaretter

Å kjøpe utstyr og fordampervæske på internett omfattes av et par forskjellige regler.

Først kommer momsregelen;

«Du slipper å betale merverdiavgift hvis varesendingen har en verdi på under 200 kroner. Frakt og forsikring regnes ikke med i 200-kronersgrensen. Dette avgiftsfritaket gjelder alle varer utenom alkohol og tobakk.»

Nikotin er IKKE tobakk, og sorterer under innførsel av medisin til eget bruk.

Så kommer innførselregelen om «Legemidler og kosttilskud» hvor fordampervæske reguleres under:

– du må være fylt 18 år

– legemidlet må være til eget personlig bruk

– mengden du kjøper kan ikke være for mer enn tre måneders forbruk

– legemidlet må være anskaffet på en lovlig måte i anskaffelseslandet

Det er bare tillatt å få legemidler tilsendt fra land innenfor EØS.

Til sist kommer Statens Legemiddelverk sin forskrift rundt esigaretter:

«Forhold som gjelder e-sigaretter reguleres av ulike lovverk og ulike etater. Import av slike produkter til røykeavvenning er Legemiddelverkets ansvarsområde.

Statens legemiddelverk har vurdert el-sigaretter slik at de regnes som legemidler på lik linje med andre røykeavvenningsprodukter, grunnet påstand og funksjon.

Privatimport av elektroniske sigaretter til personlig medisinsk bruk er tillatt fra EU/EØS-området, jf. reglene i forskrift om tilvirkning og import av legemidler § 3-2. Produktet må være lovlig ervervet og til personlig bruk. Tollvesenet kan be om dokumentasjon på at disse kravene er oppfylt, for eksempel i form av en resept eller legeerklæring. Ved innførsel skal mengden ikke overskride tre måneders forbruk. Ved medbringing er det ulike krav avhengig av hvilket land (innenfor eller utenfor EØS) produktet importeres fra.»

Forskriften om import av legemidler det henvises til, er lovteksten som avsnittet over bygger på og linken finner du nederst i dette dokumentet.

KONKLUSJON

Pr. januar 2014 kan man kjøpe fordamperutstyr på internett fra alle land i verden. Hvis varvedien overstiger NOK 200,- må du betale moms og innførselsgebyr/tollbehandling.

Det skal ikke betales tollavgift, kun moms og fortollings-GEBYR!

Fordampervæsker kan man kun handle fra EØS land dersom det er lov å selge væsken i det landet du bestiller fra (alstå ikke Danmark og Sverige). Her gjelder også 200,- regelen om momsfritak.

Dersom pakken med fordampervæske  stoppes og antas tolllpliktig må du kunne sende faktura/ordrebekreftelse som viser hva pakken inneholder, beløp det er handlet for og fra hvilket land væsken er kjøpt.  I noen tilfeller må det også fremlegges legeerklæring på at man bruker esigaretter til røykeavvenning.

LINKER TIL AKTUELLE STEDER:

Artikkel med mer informasjon om kjøp av e-sigaretter på nett:
http://www.esigarettmednikotin.no/e-sigaretter-med-nikotin-butikker/

Handle e-sigaretter på internett:
http://www.toll.no/no/varer/tobakk/

Forskrift om import av legemidler (fordampervæske)
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-02-1441/KAPITTEL_3#%C2%A73-2

Innførsel av legemidler:
http://www.toll.no/no/varer/legemidler-og-kosttilskudd/netthandel/

LIGNENDE ARTIKLER

Hva koster e-sigaretter

0 708

INGEN KOMMENTARER

Legg igjen et svar