lørdag, august 19, 2017
Fremhevet
Fremhevede poster

0 1367
Lovlighet rundt internetthandel og e-sigaretter
Lovlighet rundt internetthandel og e-sigaretter

Å kjøpe utstyr og fordampervæske på internett omfattes av et par forskjellige regler.

Først kommer momsregelen;

«Du slipper å betale merverdiavgift hvis varesendingen har en verdi på under 200 kroner. Frakt og forsikring regnes ikke med i 200-kronersgrensen. Dette avgiftsfritaket gjelder alle varer utenom alkohol og tobakk.»

Nikotin er IKKE tobakk, og sorterer under innførsel av medisin til eget bruk.

Så kommer innførselregelen om «Legemidler og kosttilskud» hvor fordampervæske reguleres under:

– du må være fylt 18 år

– legemidlet må være til eget personlig bruk

– mengden du kjøper kan ikke være for mer enn tre måneders forbruk

– legemidlet må være anskaffet på en lovlig måte i anskaffelseslandet

Det er bare tillatt å få legemidler tilsendt fra land innenfor EØS.

Til sist kommer Statens Legemiddelverk sin forskrift rundt esigaretter:

«Forhold som gjelder e-sigaretter reguleres av ulike lovverk og ulike etater. Import av slike produkter til røykeavvenning er Legemiddelverkets ansvarsområde.

Statens legemiddelverk har vurdert el-sigaretter slik at de regnes som legemidler på lik linje med andre røykeavvenningsprodukter, grunnet påstand og funksjon.

Privatimport av elektroniske sigaretter til personlig medisinsk bruk er tillatt fra EU/EØS-området, jf. reglene i forskrift om tilvirkning og import av legemidler § 3-2. Produktet må være lovlig ervervet og til personlig bruk. Tollvesenet kan be om dokumentasjon på at disse kravene er oppfylt, for eksempel i form av en resept eller legeerklæring. Ved innførsel skal mengden ikke overskride tre måneders forbruk. Ved medbringing er det ulike krav avhengig av hvilket land (innenfor eller utenfor EØS) produktet importeres fra.»

Forskriften om import av legemidler det henvises til, er lovteksten som avsnittet over bygger på og linken finner du nederst i dette dokumentet.

KONKLUSJON

Pr. januar 2014 kan man kjøpe fordamperutstyr på internett fra alle land i verden. Hvis varvedien overstiger NOK 200,- må du betale moms og innførselsgebyr/tollbehandling.

Det skal ikke betales tollavgift, kun moms og fortollings-GEBYR!

Fordampervæsker kan man kun handle fra EØS land dersom det er lov å selge væsken i det landet du bestiller fra (alstå ikke Danmark og Sverige). Her gjelder også 200,- regelen om momsfritak.

Dersom pakken med fordampervæske  stoppes og antas tolllpliktig må du kunne sende faktura/ordrebekreftelse som viser hva pakken inneholder, beløp det er handlet for og fra hvilket land væsken er kjøpt.  I noen tilfeller må det også fremlegges legeerklæring på at man bruker esigaretter til røykeavvenning.

LINKER TIL AKTUELLE STEDER:

Artikkel med mer informasjon om kjøp av e-sigaretter på nett:
http://www.esigarettmednikotin.no/e-sigaretter-med-nikotin-butikker/

Handle e-sigaretter på internett:
http://www.toll.no/no/varer/tobakk/

Forskrift om import av legemidler (fordampervæske)
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-02-1441/KAPITTEL_3#%C2%A73-2

Innførsel av legemidler:
http://www.toll.no/no/varer/legemidler-og-kosttilskudd/netthandel/

0 687
E-sigarett nikotininnhold

Ikke alle leverandører spesifiserer hva e-sigarettene deres egentlig inneholder. En e-sigarett skal oppfylle en rekke offentlige krav. De viktigste er ISO 22000 og ISO 9001. I tillegg skal e-sigaretten være EU-godkjent (den skal ha såkalt «CE-godkjenning») og oppfylle normen for Good Manufacturing Practices (GMP).

Informasjonen i denne artikkelen er hentet fra e-sigarettleverandøren SmokeSmart som oppfyller alle disse kravene.

Nikotinen i SmokeSmart-produkter er begrenset til maksimalt 24 milligram. Ett engangsfilter rommer denne mengden nikotin. Dette tilsvarer 20-25 sigaretter som en alminnelig røyker forbruker i løpet av minimum én til to dager. Rundt regnet gir dette samme mengde nikotin som én normal- eller light-sigarett.

 

0 2260
Det viser seg at enkelte e-sigaretter rett og slett er helsefarlige.

Det beste salgsargumentet til e-sigarett-nettbutikkene er at e-sigaretter er mindre helseskadelige enn tradisjonelle sigaretter. Ja, mange hevder endog at e-sigaretter er helt ufarlige.

En e-sigarett er ikke en e-sigarett
Dette argumentet må i fremtiden benyttes med større forsiktighet. Det viser seg nemlig at det er større forskjeller på e-sigaretter enn tidligere antatt. Dessverre for «dampere» (slang for brukere av e-sigaretter), er det ikke klart hvilke e-sigaretter som er helseskadelige og hvilke som kan godkjennes for bruk. De siste par ukene har det kommet frem avsløringer som beviser at e-sigaretter kan være skadelige: De kan være like skadelige som tradisjonelle sigaretter, og de er skadelige på en helt annen måte enn sigaretter: Man kan risikere å finne ganske mye giftstoffer i enkelte e-sigarettmerker.

Kilde: http://www.forbes.com/sites/jasperhamill/2014/08/31/the-health-claims-of-e-cigarettes-are-going-up-in-smoke/

0 2233

Mandag 1. september var en sorgens dag for dampere i Norge. Myndighetene har bestemt at det er forbudt å både røyke og dampe utendørs på såkalte offentlige steder, blant annet alle jernbanestasjoner og bussholdeplasser.

Dette er selvfølgelig et forbud som ikke kan og ikke vil bli håndhevet.

TILFELDIGE POSTER

0 257
nike shoe clearancehttp://cheapjordanretro.usyeezy 350 boostyeezy 350 boost v3Damping omfattes enda ikke av Røykeloven. Det har restauranten QBA på Grünerløkka i Oslo tatt konsekvensen av:...

Hva koster e-sigaretter