søndag, februar 18, 2018
Blog

0 2453
Det viser seg at enkelte e-sigaretter rett og slett er helsefarlige.

Det beste salgsargumentet til e-sigarett-nettbutikkene er at e-sigaretter er mindre helseskadelige enn tradisjonelle sigaretter. Ja, mange hevder endog at e-sigaretter er helt ufarlige.

En e-sigarett er ikke en e-sigarett
Dette argumentet må i fremtiden benyttes med større forsiktighet. Det viser seg nemlig at det er større forskjeller på e-sigaretter enn tidligere antatt. Dessverre for “dampere” (slang for brukere av e-sigaretter), er det ikke klart hvilke e-sigaretter som er helseskadelige og hvilke som kan godkjennes for bruk. De siste par ukene har det kommet frem avsløringer som beviser at e-sigaretter kan være skadelige: De kan være like skadelige som tradisjonelle sigaretter, og de er skadelige på en helt annen måte enn sigaretter: Man kan risikere å finne ganske mye giftstoffer i enkelte e-sigarettmerker.

Kilde: http://www.forbes.com/sites/jasperhamill/2014/08/31/the-health-claims-of-e-cigarettes-are-going-up-in-smoke/

0 1064
cigalikes blir forbudt
Nei, dette blir ikke forbudt.

“Big Business” er den store vinneren etter at viktige EU-direktiver blir implementert. EU-direktivene som settes ut i livet 15. november 2016 og 20. mai 2020 er gavepakker til tobakksindustrien.

I disse dager kommer det en ny pressemelding om dette skiftet en gang i uka. Pressen forstår tydeligvis ikke hva dette går ut på, og oppslag som “Nå blir dette forbudt” kopieres og limes blant samtlige aviser her til lands og kan blant annet finnes her og her og her.

Det mest alvorlige punktet for e-sigarettbutikker i Norge er bestemmelsen om at hver butikk må betale 400.000 kroner for hvert e-sigarettmerke de selger.  Hvis en butikk selger tre ulike smaker, kommer “startkostnaden” for butikken til å være 1,2 millioner kroner for i det hele tatt å få lov til å selge e-sigarettene.

Aspire Atlantis
Tank: Aspire Atlantis fra Dampevarer.no

E-sigarettentusiastene, eller “damperne” som de gjerne liker å kalle seg selv, foretrekkker utstyr som kan brukes flere ganger og som kan konfigureres av brukeren selv. Tanker der man kan fylle på selvvalgt (og i enkelte tilfeller egenprodusert) juice gir damperen både den helt rette dampeopplevelsen og kan i tillegg fungere som et statement fra damperen selv. Alt dette utstyret blir forbudt allerede fra 15. november 2016. Det eneste som blir tillatt er “cig-a-likes” med 20 milliliter, innebygde tanker. Dette sparker beina under mange uavhengige e-sigarettbutikker i Norge.

0 919
Hva koster e-sigaretter

Hva koster e-sigaretter egentlig?

E-sigaretter kommer i alle mulige forskjellige prisklasser, alt fra 100kr og opp til flere tusen.

Såkalte Cigalikes er som regel de rimeligste i innkjøp, men patronene kan koste mer enn tilsvarende mengde e-juice til de forskjellige mods der ute.

Priseksempler på e-sigaretter

Dansmoke startpakke = 0 kroner – Du betaler kun frakt!

Smartcig startpakke med oppbevaringsetui for filter og sigarett, batteri (e-sigarett), lader via USB-port til batteriet (e-sigaretten), 5+1 refill tilsvarende totalt ca. 100-110 vanlige tobakkssigaretter.

Innhold i pakken:
1 stk. oppbevaringsetui som passer i vesken eller i lommen
1 stk. langtidsholdbart batteri
6 stk. Tobacco filtre i styrken 18 mg nikotin
1 stk. USB-lader

ASPIRE ELITE KIT = 1049 kroner

Aspire har med Elite kit laget et sett for dampere som krever mer, dette er en større e-sigarett som er 30mm i diameter og 205mm lang, dette settet gir langt større mengder med damp enn de tradisjonelle e-sigarettene. Tanken som følger med i settet rommer hele 5ml med dampvæske, batteriet som følger med er et Aspire CF MAXX og har en meget god kapasitet på hele 3000mAh. Batteriet er justerbart mellom 5 og 50watt via et justeringshjul i bunn av batteriet slik at du selv kan bestemme hvor mye damp du ønsker fra settet.

Innhold i pakken:
1stk Aspire CF Maxx 3000mAh batteri
1stk Atlantis Mega 5ml – 1 ohm fordamperhode installert
1stk Ekstra fordamperhode på 0,3 ohm
1stk USB kabel og veggadapter
1stk Ekstra glass til Atlantis Mega
1stk Brukerveiledning på Engelsk

Det er mulig å finne noe for enhver smak og lommebok.

0 1005
Hvor skadelig er e-sigaretter

Ja, hvor skadelig er egentlig e-sigaretter?

Det er store uenigheter om e-sigaretter er farlig og om det fører til røykeslutt. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) vil at staten skal tillate salg av e-sigaretter med nikotin. Verdens helseorganisasjon (WHO) står på den andre siden og tror at e-sigaretter vil gjøre en ny generasjon til røykere og jobber for å stoppe e-sigaretter.
Britiske helsemyndigheter er med i debatten og de har publisert en stor uavhengig studie, der de konkluderer med 95% mindre risiko for skader enn ved røyking.

De nevner også at nesten halvparten av befolkningen (44,8%) ikke vet at e-sigaretter er ekstremt mye mindre skadelig enn vanlige sigaretter.

En annen interessant konklusjon, er at det ikke foreligger noen beviser for at e-sigaretter er inngangsportal til røyking.

Professor Kevin Denton, som er direktør for helse og velvære ved PHE, har følgende å si:

– Røyking er fortsatt den fremste dødsårsaken i England, og det beste en røyker kan gjøre er å slutte helt for alltid. E-sigaretter er ikke helt risikofritt, men sammenliknet med røyking, viser bevisene at de bare utgjør en liten fraksjon av risikoen. Problemet er at folk i større grad tror e-sigaretter minst like skadelig, noe som kan føre til at millioner av mennesker ikke stumper røyken, sier han.

En av medforfatterne, professor Ann McNeill ved Kings College i London, mener den kan være et godt verktøy for å slutte med røyken.

– Etter mitt syn burde røykere prøve damping, og dampere burde slutte å røyke helt.

Ikke alle er enige

Det er mange som ikke er enige i denne konklusjonen, en annen britisk studie fra april 2015, mener det er en trend blandt ungdommer, der mange blir hektet på det forskerne kaller “Nikotinverdenens rusbrus”.

E-sigaretten fylles med en flytende væske som fordampes og deretter inhaleres. Selve den elektroniske sigaretten og nikotinfri væske selges over disk i Norge. Væske med nikotin må kjøpes i utlandet, og bestilles ofte over nettet.

0 882
Eu E-sigaretter

Et EU-direktiv som trår i kraft 1. januar 2016 setter strenge krav til e-sigaretter. Lang historie kort: Refill-e-sigaretter vil bli forbudt, og det eneste som vil være lovlig er “cigalikes”.

Kan se ut som de konkrete tingene nå er:

1) Grense for nikotininnhold i e-væske for salg 20mg/ml
2) Gjenbruks-tanker/patroner vil fortsatt være lovlig, men skal følges opp og revurderes i 2016
3) forbud mot aroma/smaksstoffer skal være opp til nasjonene selv
Det kan virke som det faktisk er et ganske godt resultat, hvis man skal tro de i Europaparlamentet som har kjempet for dampen i disse forhandlingene.
De sier det var nødvendig å gå med på restriksjonene i første omgang for å få til en enihet rundt lovforslaget.

Sånn jeg forstår det: Når de nå har gjort ferdig denne forhandlingen, så skal det altså godkjennes i Europaparlamentet og Europarådet, det skal forhandles mer og ferdigstilles noen flere prosesser,
og i løpet av de første måneden av 2014 skal EU stemme over det endelige lovforslaget.

0 1581
Lovlighet rundt internetthandel og e-sigaretter
Lovlighet rundt internetthandel og e-sigaretter

Å kjøpe utstyr og fordampervæske på internett omfattes av et par forskjellige regler.

Først kommer momsregelen;

“Du slipper å betale merverdiavgift hvis varesendingen har en verdi på under 200 kroner. Frakt og forsikring regnes ikke med i 200-kronersgrensen. Dette avgiftsfritaket gjelder alle varer utenom alkohol og tobakk.”

Nikotin er IKKE tobakk, og sorterer under innførsel av medisin til eget bruk.

Så kommer innførselregelen om “Legemidler og kosttilskud” hvor fordampervæske reguleres under:

– du må være fylt 18 år

– legemidlet må være til eget personlig bruk

– mengden du kjøper kan ikke være for mer enn tre måneders forbruk

– legemidlet må være anskaffet på en lovlig måte i anskaffelseslandet

Det er bare tillatt å få legemidler tilsendt fra land innenfor EØS.

Til sist kommer Statens Legemiddelverk sin forskrift rundt esigaretter:

“Forhold som gjelder e-sigaretter reguleres av ulike lovverk og ulike etater. Import av slike produkter til røykeavvenning er Legemiddelverkets ansvarsområde.

Statens legemiddelverk har vurdert el-sigaretter slik at de regnes som legemidler på lik linje med andre røykeavvenningsprodukter, grunnet påstand og funksjon.

Privatimport av elektroniske sigaretter til personlig medisinsk bruk er tillatt fra EU/EØS-området, jf. reglene i forskrift om tilvirkning og import av legemidler § 3-2. Produktet må være lovlig ervervet og til personlig bruk. Tollvesenet kan be om dokumentasjon på at disse kravene er oppfylt, for eksempel i form av en resept eller legeerklæring. Ved innførsel skal mengden ikke overskride tre måneders forbruk. Ved medbringing er det ulike krav avhengig av hvilket land (innenfor eller utenfor EØS) produktet importeres fra.”

Forskriften om import av legemidler det henvises til, er lovteksten som avsnittet over bygger på og linken finner du nederst i dette dokumentet.

KONKLUSJON

Pr. januar 2014 kan man kjøpe fordamperutstyr på internett fra alle land i verden. Hvis varvedien overstiger NOK 200,- må du betale moms og innførselsgebyr/tollbehandling.

Det skal ikke betales tollavgift, kun moms og fortollings-GEBYR!

Fordampervæsker kan man kun handle fra EØS land dersom det er lov å selge væsken i det landet du bestiller fra (alstå ikke Danmark og Sverige). Her gjelder også 200,- regelen om momsfritak.

Dersom pakken med fordampervæske  stoppes og antas tolllpliktig må du kunne sende faktura/ordrebekreftelse som viser hva pakken inneholder, beløp det er handlet for og fra hvilket land væsken er kjøpt.  I noen tilfeller må det også fremlegges legeerklæring på at man bruker esigaretter til røykeavvenning.

LINKER TIL AKTUELLE STEDER:

Artikkel med mer informasjon om kjøp av e-sigaretter på nett:
http://www.esigarettmednikotin.no/e-sigaretter-med-nikotin-butikker/

Handle e-sigaretter på internett:
http://www.toll.no/no/varer/tobakk/

Forskrift om import av legemidler (fordampervæske)
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-02-1441/KAPITTEL_3#%C2%A73-2

Innførsel av legemidler:
http://www.toll.no/no/varer/legemidler-og-kosttilskudd/netthandel/

0 857
E-sigarett nikotininnhold

Ikke alle leverandører spesifiserer hva e-sigarettene deres egentlig inneholder. En e-sigarett skal oppfylle en rekke offentlige krav. De viktigste er ISO 22000 og ISO 9001. I tillegg skal e-sigaretten være EU-godkjent (den skal ha såkalt “CE-godkjenning”) og oppfylle normen for Good Manufacturing Practices (GMP).

Informasjonen i denne artikkelen er hentet fra e-sigarettleverandøren SmokeSmart som oppfyller alle disse kravene.

Nikotinen i SmokeSmart-produkter er begrenset til maksimalt 24 milligram. Ett engangsfilter rommer denne mengden nikotin. Dette tilsvarer 20-25 sigaretter som en alminnelig røyker forbruker i løpet av minimum én til to dager. Rundt regnet gir dette samme mengde nikotin som én normal- eller light-sigarett.

 

TILFELDIGE POSTER

Sukker i e-sigaretter

0 1144
Et innlegg på bloggen esigarett.as lufter ideen om at e-sigaretter tilsettes sukker eller søtningsstoff, nærmere bestemt glyserin.  

Hva koster e-sigaretter